20. 4. 2022 jsme vyrazili na krajské kolo Ekologické olympiády do Třebechovic pod Orebem, konkrétně do Ekocentra Krňovice. Byla nám dána důvěra a jeli jsme sami. Naše cesta začala v 8:30 v Jičíně. Jeli jsme autobusem do Hradce Králové a tam jsme přesedali na autobus do Krňovic. Díky dopravní situaci jsme to nestihli a spoj nám ujel. Naštěstí jsme se na místo určení mohli dopravit i vlakem. Přes počáteční komplikace jsme dorazili na místo včas a zahájení soutěže jsme stihli.

Celou středu jsme plnili náročné úkoly zaměřené na ochranu životního prostředí a rekultivaci krajiny. Psali jsme test, poté byla poznávačka rostlin a živočichů. Dostali jsme také náročný úkol na další den – prezentaci na téma – Rekultivace lomu Marokánka. Večer nás autobus dopravil do HK, kde jsme měli zajištěné ubytování.

Druhý den nás čekala prezentace na téma Rekultivace lomu Marokánka. Tento úkol nám dal dost zabrat. Protože jsme s sebou neměli nikoho z vyučujících, museli jsme se spolehnout sami na sebe. Odpoledne jsme absolvovali prohlídku Krňovického skanzenu. A poté nás čekalo jen vyhlášení výsledků soutěže. Krajského kola se zúčastnilo 13 družstev z různých středních škol. Některé školy soutěží v Ekologické olympiádě každý rok, takže byli proti nám ve výhodě, protože věděli, co mohou čekat. Náš tým ve složení Matěj Zahradník, Vojta Jašek a Jiří Matouš obsadil v nabité konkurenci 11. místo. Akce se nám líbila, kromě získání nových znalostí a zkušeností jsme také navázali kontakty se studenty z jiných středních škol.

Jiří Matouš, 3.G