Milí studenti,
v úterý 4. 4. 2023 se uskuteční poslední představení Klicperova divadla letošního školního roku v rámci studentského předplatného. Pojedeme na představení Prašina. 
Odjezd od školy bude tradičně ve 13.20 hodin, studenti končí výuku po 5. vyučovací hodině. Představení začíná ve 14.30 hodin a návrat je plánován po 18. hodině. Bližší informace najdete ve vitríně vedle školní knihovny. O případné neúčasti informujte vaše učitele českého jazyka nebo přímo mě.
Š. Horáková