3. kolo Přírodovědné ligy je kolo chemické a jeho zadání najdete na https://gymnp.cz/ostatni/prirodovedna-liga/zadani-uloh/ . Zadání je tentokrát ve formátu MS Word, aby soutěžící mohli odpovědi doplňovat přímo do příslušného dokumentu. Nejzazší termín odevzdání je 16. 11. 2021. Současně až do 31. 1. 2022 probíhá Dlouhodobá praktická úloha, zaměřená na problematiku UV záření. Přístroj k měření UV indexu je k zapůjčení v kabinetě č. 16.