Po nedávných soutěžích Energetická olympiáda a Fyziklání byla naše „13. komnata“ neboli fyzikální laboratoř svědkem další celostátní online soutěže. Tentokrát šlo o novou soutěž Technologická olympiáda, které se zúčastnilo celkem 416 týmů z celé republiky, mezi nimi i čtyři týmy z naší školy. Velmi slušného výsledku dosáhl tým sextánů SUPERMAX_2 ve složení Adéla Tauchmanová, František Nosek a Tobias Škvor, který obsadil v celostátním pořadí 81. místo a zařadil se tak mezi 20 % nejúspěšnějších týmů v ČR. Z 25 soutěžních otázek zodpověděl tento tým správně 21. Poděkování patří i dalším třem týmům, tvořeným žáky tříd kvinty, 1.G, 2.G a 4.G. Ani ty se v celostátní konkurenci neztratily a všechny zaznamenaly nadpoloviční většinu správných odpovědí.

Je potěšitelné, že i v těchto soutěžích, které „sednou“ spíše žákům odborných škol technického směru, se dokážeme prosadit.

Tým SUPERMAX_2 při soutěži