Na stránce https://gymnp.cz/ostatni/prirodovedna-liga/zadani-uloh/ je k dispozici zadání 3. kola letošní Přírodovědné ligy. Toto kolo je biologické a tentokrát si v něm trochu zalovíme. Zadání je tentokrát ve formátu MS Word, aby soutěžící mohli zapisovat odpovědi přímo do dokumentu. Termín odevzdání řešení je nejpozději do 14. 11. 2023. Lovu zdar!