Fyzikální olympiáda dle informací na webu http://fyzikalniolympiada.cz/
a na nástěnce FO v učebně č. 14

Astronomická olympiáda –
dle informací na webu https://olympiada.astro.cz/korespondencni/ , krajské kolo (online) bude zahájeno v kategorii AB (septima, oktáva, 3. G, 4. G) 20. 11. 2023 a v ostatních kategoriích 8. 1. 2024

Přírodovědný klokan – středa 11. 10. 2023 (tercie, kvarta, kvinta, sexta, 1.G, 2.G) https://kag.upol.cz/prirodovednyklokan/

Přírodovědná liga – od 20. 9. 2023 do března 2024 (bude upřesněno) https://gymnp.cz/ostatni/prirodovedna-liga/o-soutezi/

Energetická olympiáda (pouze VG) – online soutěž, 2-3členné týmy – školní kolo 13. 10. 2023, finále Praha 9. – 10. 11. 2023, registrace už od 1. 8. 2023 na https://www.energeticka-gramotnost.cz/olympiáda

Fyziklání online (pouze VG)22. 11. 2023, 17.00 – 20.00 hod., max. 5členné týmy, registrace od 1. 9. 2023 na https://online.fyziklani.cz/

Fyziklání (pouze VG) – 16. 2. 2024 Praha, max. 5členné týmy, registrace od 22. 11. 2023 na https://fyziklani.cz/

Technologická olympiáda (pouze VG) týmová online soutěž, jaro 2024, bude upřesněno na https://www.technologicka-gramotnost.cz/olympiada-2024

Výfuk (pouze MG) – korespondenční soutěž v řešení fyzikálních úkolů organizovaná MFF UK Praha https://vyfuk.org/

FYKOS (FYzikální KOrespondenční Seminář) – pouze VG https://fykos.cz/

Turnaj mladých fyziků (pouze VG) https://tmf.fzu.cz/