Hudebnímu půstu bylo definitivně odzvoněno! Když končil 24. ročník Novopackého slavíčka, pořádaný s železnou pravidelností od roku 1996, nemysleli jsme, že čtvrtstoletí této oblíbené soutěžní přehlídky oslavíme s tříletým zpožděním. Naše motivace pokračovat v pěveckém zápolení byla podpořena zájmem mnoha klasických i uměleckých škol nechat vyniknout své žáky zde na půdě novopackého gymnázia.

Z jakých míst se do Nové Paky sjely více než dvě stovky soutěžících? Z nejbližšího okolí jmenujme např. Starou Paku, Lázně Bělohrad či Úlibice, vzdálenější účastníci vážili cestu z Úpice, Žacléře, Pardubic či Náchoda, početná výprava dorazila až z Prahy.

Již po půl osmé se dne 12. dubna chodbami procházeli první nedočkaví a slavnostně oblečení účastníci, kteří se po registraci v přízemí rozešli do tříd, v nichž se spolu se svým doprovodem připravovali na svá vystoupení. Veškeré informace byly vyvěšeny na panelech v přízemí, a i kdyby náhodou kdokoli zabloudil mezi suterénem a prvním patrem, mohl oslovit všudypřítomné studentky pedagogické školy, které mu poradily a do ruky daly přehledný leták s podrobnými informacemi.

V půl deváté byl Novopacký slavíček slavnostně zahájen v aule. Úvod programu tradičně obstaral dívčí sbor Amabile pod vedením Aleny Matějovské. Za klavírního doprovodu Moniky Chmelařové zazpíval písně Novopacký slavíček od Milana Uherka a Nocturno od Josefa Myslivečka. Poté se ujal slova pan ředitel, který krátce pohovořil o historii soutěže, odmlce zapříčiněné covidovou pandemií a o tom, že si váží zájmu mnoha jednotlivců i škol opět se zúčastnit této pěvecké přehlídky. Poděkoval i tradičním podporovatelům, kterými jsou město Nová Paka a Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Nakonec představil hosty, mezi kterými nechyběl ani starosta Nové Paky Pavel Bouchner. Ten v krátké zdravici popřál všem soutěžícím hodně úspěchů a všem přítomným kvalitní a příjemný umělecký zážitek.

Následně si slovo opět převzala Alena Matějovská a seznámila aulu nabitou účastníky s tím, jak bude samotná soutěž probíhat. Představila nejen deset soutěžních kategorií odstupňovaných především podle věku, ale i jednotlivé členy poroty rozdělené do pěti tříčlenných skupin. Medailonky porotců jsou k zhlédnutí na našich webových stránkách. Dále prozradila, že pěvecká zápolení budou probíhat v určených třídách, studentském klubu a zejména v aule a že o porotu budou po všech stránkách pečovat určené tajemnice z řad učitelek. Na závěr se celá aula rozpohybovala a hlavně rozezpívala tóny písně Ptačí koncert od Pavla Jurkoviče, takže soutěžící odcházeli do tříd patřičně roztrénovaní.

Následně se porotci a účastníci se svým doprovodem odebrali do jednotlivých soutěžních místností. Mladší věkové kategorie soupeřily v dopoledních hodinách, v aule byla vystoupení naplánována od dopoledne až do půl čtvrté. V jakých kategoriích se soutěžilo? Šest kategorií bylo určeno sólovým vystoupením, tři pro pěvecká dua, tria a kvarteta a jedna pro malé vokální soubory bez sbormistra. Nutno dodat, že nejobsazenější kategorie byly mladší školní věk (3. až 5. třída) a starší školní věk (6. až 7. třída), kde v každé z nich vystoupila téměř čtyřicítka uchazečů o posty nejvyšší.

Podmínkou bylo zazpívat jednu píseň lidovou a jednu umělou v libovolném jazyce s doprovodem nebo bez něho, což s přehledem zvládaly jak předškolní děti, tak dospělí. O to, aby jednotlivá vystoupení přehledně a svižně odsýpala, se staraly moderátorky z pedagogické školy. Potlesk, často ve stoje, sklidil úplně všichni účinkující.

Každý soutěžící obdržel diplom, jehož autorkou je Šárka Horáková, účastnickou cenu v podobě tašky s logem slavíčka a ti nejlepší při finálním vyhlašování i hodnotné ceny.

Aby chodbami před svými vystoupeními nebo po nich jen tak nepoletovali zejména nejmenší slavíci a slavice a čas jim lépe utíkal, přichystali jsme si pro ně na celé dopoledne řadu kreativních dílen pod vedením animátorek z řad studentek pedagogické školy a dohledu vyučujících. V učebně biologie byla pod vedením Štěpánky Hetfleischové dílnička Žijeme zdravě s přípravou občerstvení pro účinkující. Jarní výtvarná dílna Káti Krausové a Venduly Brendlové nabídla Omalovánky a domalovánky, oblíbenou se stala i další jejich dílna s názvem Kykyryký, odkud si mnozí odnesli vlastnoručně vyzdobeného kohouta v podobě mávátka. Fronta se stála na zaplétání copánků, malování na obličej a tetování. Své zákazníky si našla
i dílna Padák s organizovanými hrami. Kavárna U Dáši poskytla azyl zejména doprovodu, sborovna, kterou měla na starost spolu s hosteskami Jindřiška Dubnová, skýtala zázemí zase porotě.

Kdo se postaral o spravedlivé zhodnocení více než dvou stovek vystupujících? Odborně fundovaná patnáctičlenná porota, v níž zasedla např. Bc. Veronika Vaníčková z HAMU Praha, Mgr. Tomáš Borůvka, MBA, náš bývalý kolega, ale i absolventky novopacké pedagogické školy, nyní zkušené pedagožky.

Mezi soutěžícími měla jak pedagogická škola, tak gymnázium řadu želízek v pěveckém ohni, která jsme dokázali proměnit v několik hodnotných umístění. Kvartánka Mariana Horáková nejprve sama a poté i v duu s Ninou Šulcovou získala dvě třetí místa. Studentky pedagogické školy Veronika Sedláková s Karolínou Suchardovou z 1. A obsadily třetí místo včetně bonusu – zvláštní ceny poroty za autorskou píseň Řeka plná hvězd. Stejného umístění dosáhlo Noneto z 1. A Druhá místa si odnesla hudební tělesa Cantates a Melodies. Obdivuhodné ztvárnění písní Chodila po roli a Vítr bylo odměněno prvním místem Kláru Tesařovou, jež od poroty rovněž obdržela cenu za profesionální výkon.

Při vyhodnocování jednotlivých kategorií z úst poroty opakovaně zazněla pochvala za vysokou úroveň řady soutěžících. Jeden z porotců doslova řekl, že se s takovým nadstandardem za dvacet pět let působení v mnoha porotách ještě nesetkal. Pro hodnotitele bylo některé výkony tak obtížné porovnat, že sáhli nejen k udělení více prvních, druhých a třetích míst, ale i k udělení zvláštních cen, např. za pohybové ztvárnění písně.

Po jednotlivých třídách i chodbách se pohybovaly žákyně z 1. G Anna Bonzetová a Eliška Zajfrtová a zpovídaly některé soutěžící.  Možná to bylo způsobeno nervozitou před vystoupením nebo vyhlášením výsledků, ale zejména mladší zpěváci nebyli moc sdílní. Co nám alespoň tedy prozradili? Pochvalovali si výzdobu školy, občerstvení, nabízené aktivity v dílničkách, jak dlouho se věnují zpěvu, co budou zpívat, pokolikáté tady soutěží a že je to tu prostě fajn.

Obsáhnout návštěvou všechna vystoupení bylo nemožné. Kouzelná prý byla řada vystoupení malých zpěvaček a zpěváčků z mateřských škol. Ale v paměti našim reportérkám z mladších kategorií utkvěla nejvíce Tereza Feketová a Lukáš Vodička s písní Mlýn klape svou a Anna Zeidlerová a Pavel Stejskal s písní Šenkovala šenkérenka. Ze starších účastníků je zaujalo vystoupení „naší“ Kláry Tesařové a dívčího Noneta z 1. A.

O detailní zdokumentování se postaraly fotografky a fotografové z gymnázia i pedagogické školy pod vedením Mariana Klapky. Nepřebernou škálu fotografií spolu s výsledky všech kategorií můžete zhlédnout na našich stránkách.

Krátce po půl čtvrté bylo dobojováno. Naše Noneto dozpívalo pohádkovou píseň Cestu znám, porota rozdala poslední diplomy a soutěžící se rozjeli domů. Vystupujícím, jejich doprovodu a organizátorům patří velké poděkování za hodiny trpělivé práce při nácviku hudebních vystoupení a přípravu celé soutěže.

Tak zase za rok, kdy 26. ročníkem otevřeme další čtvrtstoletí Novopackého slavíčka.