Těsně po velikonočních prázdninách ve čtvrtek 4. 4. 2024 se uskutečnilo okrskové kolo
POZNÁVÁNÍ ŽIVOČICHŮ na ZŠ Husitská. Soutěže se zúčastnili i žáci naší školy, a to vždy tři
nejúspěšnější ze školního kola pro kategorii prima-sekunda a tercie-kvarta. Soutěž byla rozdělena na
2 části – v 1. části poznávání přírodnin (vycpanin) a ve 2. části poznávání živočichů na obrázcích a
poznávání hlasů živočichů.
V kategorii tercie-kvarta si naši žáci v silné konkurenci vedli velmi dobře a nakonec obsadili: Eliška
Horáková – 2. místo, Martin Kalenský – 3. místo a Kryštof Novotný – 13. místo.
V kategorii prima-sekunda naši školu reprezentovali primáni a umístili se následovně: Antonín Vitvar
(6. místo), Lukáš Věchet (9. místo) a Zuzana Chlubnová (12. místo).

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy!
Elišce a Martinovi blahopřejeme!

Vyučující přírodopisu a biologie