Proměny krajiny a spiritismus v našem kraji zaujaly výtvarnici Janu Kasalovou, jejíž výstava právě probíhá v Suchardově domě v Nové Pace. Interaktivní diskuse nad jejím dílem, vedenou Mgr. Ivošem Chocholáčem, se zúčastnili žáci naší primy, kvinty a 1. G. Kromě zajímavých informací o energiích v krajině a jejím působení na psychiku člověka žáci shlédli originální videoart. Někdy šokující výtvarný materiál a moderní přístupy povětšinou abstraktní tvorby určitě posunuly jejich vnímání současného výtvarného umění. Dotkly se poznání jeho prostředků a východisek. Živá diskuse hlavně v případě mladších žáků a závěrečná aktivní tvorba s novopackou červenicí trochu ve stylu budhistických mnichů a jejich mandal z písku, byla bonusem celé akce. Jako vždy děkujeme Muzeu v Nové Pace za krásný program, šitý nám na míru!