V pátek 17. 6. jsme se vydali na exkurzi do archeoparku ve Všestarech. Procházeli jsme postupně expozicemi z období pravěku, viděli jsme domy z doby bronzové, keltské polozemnice, interiéry neolitických domů a spousty dalších.

Zábavná část exkurze byla, když jsme si zkoušeli hod oštěpem nebo sekat dříví pravěkou sekerou, jako to dělali lidé dříve.

Následovala výstava ve vnitřní části, mohli jsme si prohlédnout nástěnné malby, lebky živočichů a nerosty.

Zpět do Nové Paky jsme dorazili právě na oběd a tím jsme zakončili naši exkurzi:-)

                                                                                                        Kateřina Fišarová

                                                                                                              sekunda