V pátek 11. 3. 2022 se na naší škole uskutečnilo školní kolo Chemické olympiády kategorie C (pro 1.
a 2 ročníky čtyřletého gymnázia a 5. a 6. ročníky osmiletého gymnázia). Své znalosti a praktické
dovednosti změřili 4 stateční – zájemci z kvinty a sexty.
Soutěžící absolvovali 3 části: část teoretickou – domácí příprava, část praktickou a kontrolní
test. Letošním tématem kat. C byly Alkalické kovy a Kovy alkalických zemin (obecně s-prvky).
Praktická část kat. C byla zaměřena na analytické stanovení vybraných kovů (zejména Ca a Mg) ve
vodných roztocích. Prvky jako hořčík a vápník jsou v přírodě široce zastoupené, můžeme se s nimi
setkat v různých minerálech a jsou často součástí minerálních vod. Pro stanovení koncentrací vápníku
a hořčíku ve vodě použili soutěžící metodu komplexometrické titrace.
Nejúspěšnějším řešitelem byl Viktor Čechotovský ze sexty.
Všem soutěžícím děkujeme za účast, vítězi gratulujeme a přejeme hodně úspěchů při účasti v
krajském kole.
Vyučující chemie