Dne 8. 6. se třída tercie vydala na exkurzi do pevnosti Josefov a do muzea bitvy na Chlumu u Hradce Králové. Ráno pro nás přijel ke škole autobus a odvezl nás do Josefova. Po příjezdu se nás ujal průvodce, který si pro nás připravil pracovní listy. Nejprve nám ukázal, jak se v pevnosti o sebe starali vojáci a co jedli. Potom nás vzal do podzemních chodeb. Ukázal nám střílny a chodby, kam se ukrýval střelný prach. Nakonec jsme si prošli jednu dlouhou chodbu a kousek jsme šli úplně po tmě. Naštěstí se nikdo neztratil. Potom jsme se přesunuli na Chlum, kde jsme si prohlédli muzeum prusko – rakouské války, která proběhla v roce 1866. Po prohlídce jsme se šli podívat k památníku a kdo chtěl, vylezl na rozhlednu.

Daniel Polášek