Již více než 30 let je naše škola fakultní školou Univerzity Hradec Králové. Znamená to, že se u nás připravují na svoji profesi budoucí učitelé hudební výchovy. Nad průběhem jejich praxe každoročně dohlíží prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc. Jsme moc rádi, že letos paní profesorka kromě metodického vedení studentů UHK našla čas i na lektorování dvou hudebních seminářů v naší škole. První seminář „Letem světem v hudebně pohybových hrách“ absolvovalo více než 40 učitelek a jeden učitel MŠ a ZŠ. „Poslech hudby ve škole“ – to bylo téma pro třídu 3.A a skupinu studentek 4.A. Semináře p. prof. Jenčkové jsou vždy nabité spoustou hudebních nápadů. Je velký rozdíl o něčem číst anebo to na vlastní kůži zažít. Pracovitost, neskutečná energie a schopnost nadchnout pro věc, nápaditost, touha předávat vlastní zkušenosti a vychovávat mladé pedagogy k lásce k hudbě – to je důvod, proč p. prof. Jenčkovou u nás ve škole zase rádi uvidíme. Díky akreditaci seminářů MŠMT v systému DVPP si všichni účastníci odnesli nejen neskutečný hudební zážitek, ale i osvědčení, která jistě obohatí jejich profesní portfolia.