I přesto, že je letošní školní rok komplikovaný, se naši primáni po loňském úspěchu stávajících sekundánů v rámci hodin českého jazyka zapojili do celostátního projektu, kterou vyhlásila společnost Svět knihy, s.r.o. pod záštitou Svazu českých knihkupců a nakladatelů v rámci kampaně Rosteme s knihou.
Jedná se o soutěž pro žáky 6. tříd ZŠ a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií.V rámci třídního kolektivu mají děti za úkol přečíst některou ze zadaných knih, které si mezi sebou rozdělí. Každý žák by měl přečíst alespoň jednu knihu. Děti, které čtou stejný titul, tvoří čtenářskou skupinu, ve které mohou o knize diskutovat. V soutěži pak celý kolektiv odpovídá co nejpřesněji na kvízové otázky, které prověřují znalosti žáků nejen z obsahu knih, ale další informace související s četbou. Žáci mohou odpovědi na otázky ve své čtenářské skupině konzultovatDíky podpoře vedení školy jsme tedy objednali 25 titulů doporučených knih, žáci si je v hodinách českého jazyka rozdělili a začali číst. Od vyučující obdrželi instrukce, čeho si při četbě všímat, každý z nich si píše speciální poznámky, které bude moci použít při soutěži, a svými postřehy obohatit skupinu i ostatní, vymýšlí dotazy pro ostatní, kreslí.Nejde pochopitelně jen o to, že žáci čtou a pracují s knihou, ale že při chystání na soutěž budou zažívat společného ducha příběhu, vzájemně si předávat čtenářskou zkušenost a hlavně – zažijí něco spolu.

Doposud bylo realizováno již dvanáct ročníků soutěže. Díky pozitivním ohlasům a zájmu škol se do projektu každoročně zapojuje stále více tříd. V loňském roce jich bylo přes
130 z celé České republiky. Za standardních okolností z online kola vzejde pět nejlepších, které postupují do přímého finálového souboje. Loňský specifický rok přinesl omezení, naštěstí čtení patří k aktivitám, které se dají provozovat doma.

V květnu tedy uvidíme, jak moc pozornými čtenáři naši primáni byli!

Šárka Horáková