V lednových dnech se na naší škole uskutečnilo školní kolo Biologické olympiády ve všech kategoriích (D, C, B, A). Své znalosti a praktické dovednosti změřilo 12 soutěžících z tříd: prima, sekunda, tercie, kvarta, kvinta a 3.G.

V každé kategorii absolvovali soutěžící 3 části: část teoretickou, část praktickou a poznávání přírodnin (rostlin, živočichů a hub). Letošním tématem kat. D a C bylo JAK PŘEŽÍT ZIMU. Praktická část kat. D byla např. zaměřena na zkoumání diaspor a způsoby jejich šíření. Tématem kategorie B a A bylo DRŽ SI BALANC! ANEB ROVNOVÁHY A ZPĚTNÉ VAZBY V PŘÍRODĚ. V praktické části tak soutěžící kat. A např. tvořili preparáty ze suknice cibule a papriky. Následně zkoumali vliv různých roztoků na jejich buňky.

Nejúspěšnější řešitelé byli: v kategorii D Martin Kalenský ze sekundy, v kategorii C Lucie Nezbedová z kvarty, v kategorii B Eliška Poláková z kvinty a v kat. A Natálie Jelínková ze 3.G.

Všem soutěžícím děkujeme za účast, vítězům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v okresním či krajském kole.

Vyučující přírodopisu a biologie