V úterý 6. prosince 2022 se po dvou letech covidové pauzy konal na naší škole Den otevřených dveří v tradičním prosincovém termínu. Co v tento den zájemce a zájemkyně o studium a jejich rodinné příslušníky čekalo?

Po příchodu do školy uchazeči obdrželi upomínkové předměty s logem naší školy, a pak se jich bezprostředně ujali průvodci či průvodkyně z řad žáků školy. Ti je provedli po škole, ukázali učebny (ve kterých probíhala běžná výuka), prostory školy, podali jim informace o studiu a zodpověděli jejich dotazy. Od 8.30 hod. pak plná aula zhlédla krátký kulturní program. Po něm všem přítomným předal základní informace o přijímacím řízení a následném studiu ředitel školy Mgr. Pavel Matějovský.

Především zájemkyně (ale našli se i zájemci!) o studium na pedagogické škole ocenili možnost osobně si vyzkoušet nanečisto praktické přijímací zkoušky z tělesné, hudební, jazykové či výtvarné výchovy. Pod vedením našich zkušených pedagogů si tak každý mohl ověřit, jak na tom je a co případně zlepšit. Zkrátka každý našel to, co potřeboval, a spokojenost některých uchazečů z prohlídky školy jen čišela, k čemuž přispěla i angažovanost našich průvodců a průvodkyň.

Kromě jiného si návštěvníci mohli prohlédnou výstavku o zajímavé fyzice, dlouhodobé úspěchy našich piškvorkářů, výzdobu školy včetně prací žáků na téma Tutanchamon apod. Den otevřených dveří proběhl od 8 do 16 hodin a celkem jsme přivítali více než 120 uchazečů a uchazeček. Protože každý dorazil s jedním nebo oběma rodiči, prošlo tento naší školou neuvěřitelných 300 návštěvníků! To vše za plného provozu školy.

Na organizaci Dne otevřených dveří se podílela celá třída 4. A, úlohy průvodců pro gymnázium se zhostili  vybraní studenti ze 4. G a oktávy. Všem, kdo se na pořádání tohoto významného dne podíleli, patří velký dík.

Kdo nestihl naši školu navštívit, nemusí zoufat, protože nás čeká ještě jeden Den otevřených dveří. Ten proběhne v sobotu 21. ledna 2023.

Mgr. Tomáš Dočekal