Dne 16. 3. 2023 se tři studenti naší školy – Tereza Nikol Votočková, Anna Müllerová (3. A) a Samuel Najman (5) – zúčastnili krajského kola recitační přehlídky Wolkerův Prostějov v Hradci Králové.

Porota složená z odborníků na práci s mluveným slovem ocenila výběr textů, kultivovanost, přirozenost a originalitu projevu i chuť vystoupit. Všichni zúčastnění měli v závěru možnost vyslechnout porotu, která s každým jeho projev rozebrala a případně doporučila, jak pracovat s textem dál.

Samuel Najman byl nominován na celostátní přehlídku do Prostějova. Blahopřejeme a v dubnu mu držíme palce.

Zároveň děkujeme oběma dívkám za vynikající reprezentaci školy.

Za komisi českého jazyka Šárka Horáková