Milí studenti,
v pondělí 14. 11. 2022 se uskuteční první představení Klicperova divadla letošního školního
roku v rámci studentského předplatného. Pojedeme na představení Maryša.
Odjezd od školy bude tradičně ve 13.20 hodin, studenti končí výuku po 5. vyučovací hodině.
Představení začíná ve 14.30 hodin a návrat je plánován po 18. hodině. Bližší informace
najdete ve vitríně vedle školní knihovny. O případné neúčasti informujte vaše učitele českého
jazyka nebo přímo mě.
Š. Horáková