Dne 10.11. 2022 naše třída absolvovala exkurzi do KRNAP. První částí exkurze byla návštěva Krkonošského centra environmentálního vzdělání ve Vrchlabí (KRTEK). Tam nám lektorky vysvětlily a ukázaly vše, co je spojené s KRNAPEM. Někteří z nás si dokonce odvezli domů malý suvenýr v podobě balíčku karetní hry s motivem KRNAP jako bonus za aktivitu. Potom nás pan ředitel (organizátor exkurze a průvodce) rozdělil do skupin Krkavci a Jeleni. Skupina Krkavců se šla podívat do útulku zraněných zvířat, kde mohla spatřit výry, poštolky, krkavce a ježečky. Paní průvodkyně při prohlídce vyprávěla příběhy zraněných i zesnulých zvířat, která kdy v útulku žila. Druhá skupina Jeleni absolvovala workshop, při kterém měla za úkol rozpoznat kůže divokých zvířat (plus jedno domácí). Pro některé z nás to nebyl jednoduchý úkol. Po poznávačce kůží se skupina dozvěděla spoustu zajímavých informací o těchto živočiších. Krkavci se pak s Jeleny vyměnili a mohli si zkusit zase něco jiného. Po návštěvě KRTKA jsme odjeli do Janských Lázní na Stezku korunami stromů, kde jsme poznávali okolí i samotnou stezku. Ta má svým tvarem připomínat jeden ze znaků KRNAPU – bylinu Hořec. Absolvovali jsme stezku s průvodkyní a dozvídali jsme se plno zajímavých informací o okolním ekosystému. V průběhu stoupání jsme vyplňovali pracovní list, přičemž jsme probudili třídního ducha vzájemné spolupráce.  Dobytí vrcholu stezky některé tak nadchlo, že začali vznikat odvážné fotografie inspirované pózami z filmu Titanic (ty raději nepřikládáme). Po sestupu dolů někteří navštívili obchod se suvenýry. Poté jsme se přesunuli do vyhřátého bufítku, kde jsme si dali něco na zub. 

Exkurze se vydařila i navzdory ne úplně příznivému počasí (mlha na rozhledně – to nechceš). Těšíme se na další zajímavá překvapení a inspirující exkurze, podobné té dnešní.

Moc děkujeme za zpestření všedních studijních dní.

Za třídu 1.G Natálie Švorcová