Ve středu 7. 12. 2022 proběhla na naší škole Mikulášská besídka pro děti z mateřských škol a děti prvního stupně škol základních. Po covidové pauze si tuto akci vzali na starost studenti třetího ročníku pedagogické školy, kteří tak navázali na zavedenou tradici. Režie pohádky se ujala Lucie Prachařová a hlavní postavu v divadelním pekle ztvárnil jediný chlapec této třídy Martin Ptáček.

Aula školy se 2x zcela naplnila malými dětmi a nervozita ve třídě č. 59, kde měli studenti zázemí, začala stoupat. Dovolím si však říci, že veškerá tréma se na jevišti rozplynula a vystoupení si všichni užili. Největší odměnou pro nás herce byl bezpochyby úsměv na dětských tvářích a rozjasněná očka dětí při pohledu na krásné andílky. Po příchodu čertů však některé z dětí neudržely slzy a musely obejmout své paní učitelky. Za statečnost jim pak byla předána nadílka v podobně čokoládových jazýčků od Mikuláše ztělesněného panem ředitelem.

Přípravou rekvizit, sháněním kostýmů, ale hlavně samotným nácvikem Andělské pohádky a čertovských tanců jsme strávili dva měsíce, které neúprosně utíkaly. Vše se ale zvládlo díky odborné pomoci a skvělé organizaci paní Matějovské, ale také podpoře a vstřícnosti dalších učitelů.

Zpětná vazba ze škol,  které v tento den naši školu navštívily, byla velmi pozitivní. A to je pro nás největší odměnou.

Nicol Honců, 3.A