První červen již tradičně patří dětem. Mnoho organizací připravuje pro děti řadu zábavných aktivit a
soutěží. Žákyně 3. A letos pomáhaly při organizaci Mezinárodního dne dětí v Zámeckém parku
v Jičíně. Přátelé Zámeckého parku ve spolupráci firmou Zábavné učení, s.r.o. zde připravili hry
s barvami, stavebnice, hlavolamy, malování na kameny, malování triček a další aktivity pro děti
předškolního a mladšího školního věku.
Na organizaci dětského dne se podílela také organizace SONS (Sjednocená organizace nevidomých a
slabozrakých). U jejího stanoviště si děti mohly vyzkoušet hry pro nevidomé nebo chůzi s bílou holí.
Velkou ,,atrakcí“ byly brýle simulující různé oční vady.
Naše děvčata na jednotlivých stanovištích pomáhala dětem plnit úkoly, vysvětlovala pravidla her a
používání speciálních pomůcek.
Během dopoledne navštívilo Zámecký park cca 250 dětí z jičínských mateřských škol. Naše žákyně si
měly možnost vyzkoušet další z forem práce s předškolními dětmi. Přineslo jim to nové zkušenosti a
poznatky. Bylo krásné počasí a všichni zúčastnění si tento den užili.