Jak se stalo dobrým zvykem a radostí, i letos se studentky SOŠPg zúčastnily národní přehlídky v recitaci, četbě a improvizovaném vyprávění –  Pedagogické poemy. Jedná se o přehlídku krásného mluveného slova, na které se prezentují vítězové školních kol pedagogických škol České republiky.

V letošním roce nás hostilo Gymnázium a SOŠ Pedagogická Liberec.

Studentky naší školy si vedly velmi dobře. Všechny tři disciplíny Pedagogické poemy  jsou i jistou řemeslnou dovedností, kterou by měl ovládat každý budoucí učitel.

Zuzana Pourová (3. A) se poprala s četbou pohádkového textu pro předškolní děti, Anna Müllerová (4. A) se učila pracovat s textem určeným k recitaci a Tereza Nikol Votočková (3. A) zvládla improvizaci na podnět daný z publika.

Všem třem studentkám gratulujeme k úspěchu a za reprezentaci školy jim děkujeme.

Šárka Horáková, Jana Knapová