V roce 2022 jsme v soutěži Energetická olympiáda zaznamenali velký úspěch, když tým loňských septimánů postoupil do celostátního finále. Možnost navázat na tento úspěch máte už 13. 10. 2023, kdy proběhne školní kolo této soutěže. Jde o online soutěž max. tříčlenných týmů a zatím jsou z naší školy přihlášeny dva týmy – jeden kombinovaný tým sexty a septimy a jeden tým ze 4. G. O soutěži se více můžete dočíst na https://www.energeticka-gramotnost.cz/olympi%C3%A1da a registrovat svůj tým zde můžete nejpozději do 6. 10. 2023. Pro vítězný tým celostátního finále je připravena odměny ve výši 50 000 Kč a odpuštění přijímaček na vybrané obory VŠ. A jak říká jistý Horst Fuchs: „A to se vyplatí!“