18. ročník tradiční soutěže Přírodovědný klokan proběhne ve středu 11. 10. 2023, a to 3. vyučovací hodinu v učebnách č. 14 a 11 podle rozpisu uvedeného v příloze. Seznamy soutěžících budou vyvěšeny i na dveřích obou zmíněných učeben. Před začátkem soutěže se prosím seznamte s pravidly:

V kategorii Kadet soutěží žáci 8. a 9. tříd ZŠ a žáci odpovídajících tříd víceletých gymnázií.
V kategorii Junior soutěží žáci 1. a 2. ročníků SŠ a žáci odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a jejich vrstevníci.
V obou kategoriích řeší soutěžící 24 soutěžních úloh.
Z nabízených odpovědí A – E je správně právě jedna.
Soutěžící v kategoriích Kadet i Junior mají čas na vypracování 40 minut + 10 minut organizační záležitosti.
Každý soutěžící v obou kategoriích vstupuje do soutěže s 24 body.
Úlohy jsou rozděleny do tří skupin podle bodování (úlohy za 3, 4 a 5 bodů).
Za každou správně zodpovězenou otázku získá soutěžící příslušný počet bodů (3, 4 nebo 5).
Za každou neřešenou úlohu nezíská ani neztratí žádný bod (0 bodů).
Za každou špatně zodpovězenou úlohu se nepřičítá žádný bod, ale naopak se 1 bod odečítá (nikoli
3, 4 nebo 5 bodů).
Není možné získat 119, 118 bodů a záporný počet bodů (maximum = 120 bodů).
Soutěžící odpovídají na „kartu odpovědí“ zatržením nejvýše jedné z nabízených možností.
Při řešení není dovoleno užívat kalkulačky, výpočetní techniku, mobilní telefony, tabulky ani
žádnou jinou literaturu.