Ve čtvrtek 27. dubna 2023 aula novopackého gymnázia doslova praskala ve švech. Po třech letech covidové pauzy se konal Jarní koncert pěveckých sborů. Vystoupilo celkem devět pěveckých uskupení. Jako první se tradičně představily sbory obou novopackých mateřských škol, následovaly dva sbory ZŠ Komenského v Nové Pace a sbor ZŠ Husitská. Staropacký sbor  tentokrát zpíval v komorní sestavě. Naši školu reprezentoval sbor gymnázia a sbor AMABILE. Před velkým finálem koncertu vystoupil v do posledního místečka naplněné aule ještě novopacký sbor HLAS. Závěr koncertu patřil společnému zpívání. Sbory nacvičily novopackou lidovou píseň Sloužilo děvče a vtipný Ptačí koncert Pavla Jurkoviče. Nadšené publikum svým dlouhým nekončícím potleskem dokonce vyvolalo přídavek. A to byla ta největší odměna pro všechny zpěváčky, kteří se sborovému zpívání ve svém volném čase věnují.