Jak se stalo dobrým zvykem a radostí, i letos se zúčastnila naše Střední odborná škola pedagogická národní přehlídky v recitaci, četbě a improvizovaném vyprávění – Pedagogické poemy. Jedná se o přehlídku krásného mluveného slova, na které se prezentují vítězové školních kol pedagogických škol České republiky.

V letošním roce nás hostila Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a gymnázium Praha Evropská.

Studenti naší školy si vedli velmi dobře. Všechny tři disciplíny, které se na Poemě objevují, jsou i jistou řemeslnou dovedností, kterou by měl ovládat každý budoucí učitel. Klára Čapková (4.A) se poprala s četbou pohádkového textu určeného předškolním dětem, Kateřina Procházková (4.A) se učila pracovat s textem určeným k recitaci a Tereza Nikol Votočková (3.A) zvládla improvizaci na podnět daný z publika.

Všem třem studentkám gratulujeme k úspěchu a za reprezentaci školy jim děkujeme.

Šárka Horáková, Jana Knapová