Slovutný český novinář s celosvětovým renomé, držitel ceny Emy. Dobrodruh se zkušenostmi z celého světa, válečný reportér (Irák, Afghánistán, Somálsko), dokumentarista se speciálním zaměřením na Čínu, člověk bohatých životních osudů, autor knih Novinářem v Číně 1 a 2, autor filmu Nebe o čínském sirotčinci, člověk upřímný s jadrným slovníkem. Tyto charakteristiky – a mnohé jiné – se snoubí v pozoruhodné osobnosti novináře Tomáše Etzlera, který o svých zážitcích ve čtvrtek 21. 3. 2024 odpoledne přednášel pro studenty gymnázia (2. až 4. ročník) v učebně č.10.

Na první část přednášky navázala beseda s mnoha konkrétními dotazy, na něž pan Etzler podrobně, poctivě a jednoznačně odpovídal. Mj. nastínil našim studentům opravdu markantní rozdíl mezi českou a čínskou školou, objasnil mnohé ze zákulisí práce dokumentaristy, výstižnými argumenty doložil, proč označuje čínský režim za doslova fašistický, vysvětlil okolnosti svého „vyhoření“…

Našim studentům doporučil, aby se věnovali cestování a poznávání cizích zemí, aby aktivně využívali momentální příležitosti nabízené osudem, aby zkrátka – podobně jako on – uchopili svůj život pevně do svých rukou. Jak pravil Neruda: „ Kdo chvíli stál, již stojí opodál..“  Přednášku p. Etzlera lze označit jednoznačně za inspirující a motivující.

PaedDr. Stanislav Bendl