Tato zpráva je určena všem zájemcům o školní kola anglické konverzační soutěže, která proběhne v první půlce prosince, a to hned ve třech kategoriích. V primě až kvartě proběhnou nejprve třídní kola, ze kterých v každé kategorii postoupí 10 nejúspěšnějších řešitelů do školního kola. Zájemci o účast ve 3. kategorii se mohou hlásit u svých vyučujících angličtiny. Vítězové jednotlivých kategorií postupují do okresního kola. Těšíme se na hojnou účast a přejeme GOOD LUCK. PK Aj.

Termíny školních kol jsou následující:

1. kategorie ( prima – sekunda )                   středa   8. 12. 2021  1. – 2. hodina

2. kategorie  ( tercie – kvarta )                     středa   8. 12. 202    1. – 2. hodina

3. kategorie   ( 1.G – 3. G, V. – VII., 1. A – 3. A )                     pátek    17. 12. 2021 1. – 3. hodina

Zde najdete strukturu soutěže v jednotlivých kategoriích a témata:

I. Kategorie  (prima, sekunda)

1. Listening – jednoduchý poslech

2. Responding – reakce studentů na jednoduché otázky či podněty poroty

3. Speaking – každý student bude nejprve samostatně mluvit na jedno z témat a poté povede o tématu rozhovor se členy poroty

4. Describing a picture

Témata pro konverzaci:

 • ME AND MY FAMILY
 • MY BEST FRIEND
 • MY DAY
 • MY HOBBIES, FREE TIME
 • MY TOWN, MY HOME
 • MY SCHOOL

II.kategorie  (tercie, kvarta)

1. Test

a) Use of English – vocabulary, cloze test

b) Listening comprehension test

2. Conversation –speaking about a chosen topic

3. Describing a picture

4. Role-play – dvojice studentů si vylosuje jednu situaci, v níž bude mít každý svou roli, a tu bez přípravy předvede

Témata pro konverzaci:

 • MY FAMILY AND FRIENDS
 • MY TOWN, MY VILLAGE, THE REGION WHERE I LIVE
 • DAILY PROGRAMME, MY STUDIES AND FUTURE PLANS
 • MY LEISURE TIME, HOBBIES
 • TRAVELLING, HOLIDAYS
 • FOOD, MEALS
 • HEALTH, KEEPING FIT
 • WEATHER, ENVIRONMENT

III. kategorie(kvinta – septima, 1.G – 3.G, 1.A – 3.A)

1. Test

a) Use of English – vocabulary, cloze test

b) Listening comprehension test

2. Conversation –speaking about a chosen topic

3. Describing a picture

4. Role-play

Topics for conversation:

 • Family, family life
 • School and education
 • Friends, young people´s lifestyle
 • Leisure time, hobbies
 • Travelling, holidays
 • My town, village, city and region where I live
 • Social problems
 • Environmental problems
 • Media
 • My daily routines, studies and future career
 • Food, meals, eating out. Health and keeping fit
 • Culture, theatre, cinema, music, art
 • The English-speaking countries