Již tradičně jsme ve spolupráci s VŠCHT uspořádali pro žáky našeho gymnázia a SOŠPg Hodinu moderní chemie. Lektoři přivezli spoustu zajímavých experimentů, tentokrát na téma Chemie a barvy, a mnoho krásných drobností a upomínkových předmětů pro nejbystřejší a nejzvídavější žáky.
HMCH Chemie a barvy byla rozdělena do tří celků: 1) Vnímání barev a světla – princip vidění a barevnost světa, 2) Barevnost chemických sloučenin, 3) Barvy moderní civilizace.
Během pětačtyřicetiminutové zábavné chemie seznámili žáky se spektrem elektromagnetického záření, předvedli pokusy s rajčatovým džusem a červeným vínem nazvané barevné semafory, ukázali vývoj fotografie pod UV zářením, indikátory a jejich barevné změny během acidobazických reakcí a v neposlední řadě velice zajímanou amoniakovou fontánu. Závěrečná část patřila LED diodám a inteligentním materiálům, jakými jsou fosforescenční, fotochromní a termochromní barvy.
Hodina moderní chemie přinesla žákům mnoho nových poznatků a měla kladný ohlas. Z předváděných experimentů byli nadšeni, nejvíce pak z těch, do kterých se sami mohli zapojit.

Dagmar Ročková