Ve středu 12. 10. 2022 proběhlo ve školní knihovně školní kolo Pedagogické poemy – přehlídky v recitaci, četbě a improvizaci. Žáci pedagogické školy vystoupili ve třech kategoriích. Účast byla velmi slibná, celkem se přehlídky zúčastnilo18 žáků. Oceňovaly jsme především výběr textu, dramaturgickou práci s ním, kultivovanost projevu a chuť vystoupit. Na celonárodní přehlídku ale nemohou postoupit všichni zúčastnění, a tak naši školu budou reprezentovat tito žáci – kultivovaná Klára Čapková (4. A) v disciplíně četba, v disciplíně recitace zkušená Kateřina Procházková (4. A) a v improvizaci pohotová Tereza Nikol Votočková ze 3. A. 

Národní přehlídka proběhne v letošním rocev Praze, a to 7. – 10. 11. Přejeme našim žákyním mnoho štěstí, držíme palce a všem ostatním zúčastněným děkujeme za výborné výkony.

Za komisi českého jazyka J. Knapová, Š. Horáková