Soutěž Přírodovědný klokan proběhne ve středu 13. 10. 2021, a to 3. vyučovací hodinu (od 9.55 do 10.40) v učebnách č. 14 a 11 dle níže uvedeného rozpisu, který je také již vyvěšen na dveřích obou učeben.

Vzhledem k tomu, že při soutěži dojde k mísení soutěžících z různých tříd v jedné místnosti, jsou soutěžící povinni dodržovat platná hygienická opatření, tj. po celou domu soutěže používat ochranu dýchacích cest – soutěžící z kategorie Kadet chirurgickou roušku nebo respirátor, soutěžící z kategorie Junior respirátor.

Pravidla soutěže jsou následující (převzato z webu Přírodovědného klokana):

V kategorii Kadet soutěží žáci 8. a 9. tříd ZŠ a studenti tercie a kvarty osmiletých gymnázií.
V kategorii Junior soutěží studenti 1. a 2. ročníků SŠ a kvinty a sexty osmiletých gymnázií
a jejich vrstevníci.
V obou kategoriích řeší soutěžící 24 soutěžních úloh.
Soutěžící v kategoriích Kadet i Junior mají čas na zpracování 40 minut + 10 minut organizační práce.
Každý soutěžící v obou kategoriích vstupuje do soutěže s 24 body.
Úlohy jsou rozděleny do tří skupin podle bodování (úlohy za 3, 4 a 5 bodů).
Za každou správně zodpovězenou otázku získá soutěžící příslušný počet bodů (3, 4 nebo 5).
Za každou neřešenou úlohu nezíská ani neztratí žádný bod (0 bodů).
Za každou špatně zodpovězenou úlohu se nepřičítá žádný bod, ale naopak se 1 bod odečítá (nikoli
3, 4 nebo 5 bodů).
Soutěžící odpovídají na „kartu odpovědí“ zatržením nejvýše jedné z nabízených možností.
Při řešení není dovoleno užívat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu.

Poučení o pravidlech proběhne ještě před začátkem samotné soutěže.

Rozpis soutěžících:

Učebna č. 14:

Kategorie Kadet (12):

TERCIE (7)

LINHART Vojtěch
HANUŠOVÁ Madlen
SATRANSKÁ Helena
ZAHRADNICKÁ Agáta
HETFLEISCH Adam
ŠULCOVÁ Nina
ŠČUDLOVÁ Jolana

KVARTA (5)

FIŠERA Matěj
JANKŮ Veronika
MARTINEC Matyáš
HOLUBOVÁ Nikola
KRACÍK Matěj

Kategorie Junior (18):

1.G (12)

KOVÁŘ Jiří
LEŠÁKOVÁ Barbora
SENKOVÁ Vanesa
NEUWIRTH Jakub
VOJTÍŠEK Radek
SOVIAR Jakub
HÖRST František
BALIHAROVÁ Petra
HORÁČEK Jindřich
PACLTOVÁ Jana
HAVLOVÁ Šárka
RUDOLFSKÁ Klára

KVINTA (6)

VITVAR Kryštof
POLÁKOVÁ Eliška
KYSELOVÁ Tereza
SKÁKALÍKOVÁ Jiřina
PFEIFER Erik
PLECHÁČ Martin

Učebna č. 11:

2.G (7)

MÁDLÍK Petr
MANDÍK Václav
ŽALSKÝ Filip
JANDA Tomáš
MORÁVEK Jan
FANTA Šimon
ČAPEK Aleš

SEXTA (12)

PAVELEC Matěj
TYPLT Tomáš
FAJFER Filip
CHOUTKA Matěj
COGAN Mikuláš Rudolf
SUK Kajetán
ŠKVOR Tobias
ČECHOTOVSKÝ Viktor
TUREK  Vojtěch
KAVAN Zdeněk
NÝDRLE Filip
ŠULC Oliver

Přeji hodně úspěchů v soutěži.

Josef Křeček, pořadatel soutěže