Milí žáci,

v úterý 23. 11. 2021 se uskuteční po dlouhé době první představení Klicperova divadla letošního školního roku v rámci studentského předplatného. Pojedeme na představení ŽENITBA.

Odjezd od školy bude tradičně ve 13.20 hodin, studenti končí výuku po 5. vyučovací hodině.

Představení začíná ve 14.30 hodin a návrat je plánován po 18. hodině. Bližší informace najdete ve vitríně vedle školní knihovny. O případné neúčasti informujte vaše učitele českého jazyka nebo přímo mě. 

Š. Horáková