Monotónnost všedních dnů na Gymnáziu a SOŠPg obohatila v úterý 13.12.2022 tradiční vánoční akademie. Dalo se očekávat, že tato po covidové dvouleté pauze konečně znovuobnovená akce k sobě přitáhne pozornost studentů, učitelů i široké novopacké veřejnosti.

Ovšem opravdu z nás nikdo nečekal, že až tolik široké… Odpoledne bylo však celé okolí školy doslova obsypáno automobily, pohyb uvnitř školy se dařil pouze hlemýždím (a zpravidla jednosměrným) tempem. Jeden sekundán, zřejmě amatérský biolog, to okomentoval slovo: „Hustý, takhle si představuju lidský mraveniště..“

Všichni zmínění lidští mravenci se zvolna pohybovali mezi jednotlivými 40 obchůdky našich vánočních trhů. Žáci prodávali své vlastní výrobky (háčkované vánoční ozdobičky, korálkové šperky, bylinná mýdla, svícny aj.). Návštěvníky občerstvily lákavé a vonné nápoje (svařák, punč) anebo chutné poživatiny domácí výroby (cukroví, perníčky, štrúdl či palačinky). Jejich duši pak pohladily rozmanité výrobky našich studentů, sloužící k obveselení (např. karty Kateřiny Krausové), poučení (3D tiskárna, pletení náramku) či také svým výtěžkem určené ku prospěchu handicapovaných osob (výrobky ze dřeva).

Ale to již hodiny odbily půl šestou – a slavnostní program začíná…

Vánoční akademie od prvního okamžiku uchvátila početné publikum svou žánrovou pestrostí a vysokou úrovní prakticky všech předvedených osmnácti vystoupení. Zahanbit se rozhodně nedali ani ti nejmenší –  konkrétně primáni s pásmem recitace veselých veršů Jiřího Žáčka.

O údajné nelibozvučnosti němčiny přesvědčili publikum studenti septimy – členové spolku přátel německé poezie. Jejich dramatizaci balady Johana Wolfganga Goetha Král duchů – v originále Erlkönig – lze označit za strhující – i navzdory absenci simultánního překladatele.

Barbora Bénová ze 2. A zatančila „andělský tanec“ (s prvky moderní gymnastiky se stuhou). Ten byl součástí Andělské pohádky, se kterou vystoupili žáci SOŠPg minulý týden na Mikulášské besídce pro děti MŠ a ZŠ Novopacka. Barborka se věnuje moderní gymnastice na mezinárodní úrovni a je reprezentantkou ČR v této disciplíně. Vánoční klasiku představovaly samozřejmě dramatizace tradičních pohádek, ať už Popelky (sexta) anebo Ježibaba (3. A a 4. A).

Hudební složka programu připravená zejména kolegyněmi Matějovskou a Lelkovou tvořila jeho podstatnou část. Komorní sbory „peďaček“ ze 2. A (symfonie zvuků přírody, píseň Hvězda na vrbě), ze 3. A (píseň Swing the Prelude), ze 4. A (píseň Adeste fideles), tercián Martin Kalenský (klavírní skladba z filmu Lví král), ti všichni potěšili naše nejen sluchové smysly. Sextán Vojta Hodula zahrál citlivě na housle 2. větu ze sonáty od Štěpána Pokorného (klavírní doprovod – paní Monika Chmelařová).

Z tanečních čísel zaujalo „genderově vyvážené“ vystoupení 3. G Girls in Black, Boys in Red s účastí třídní profesorky Mudrochové v roli vánočního ducha. Disco tanec primánek rozpohyboval boky a posléze též tleskající ruce publika. Studentka 4. A Nora Kordíková předvedla mažoretkový tanec s třásněmi na motivy známého amerického seriálu 13 důvodů proč? Úryvky z knihy Študáci a kantoři přednesl Samuel Najman, jemuž spolu s Kateřinou Procházkovou ze 4. A náleží poděkování za pohotové a vtipné moderování celého večera.

Ubniverzálními stálicemi naší školy jsou naše dva sbory. Sbor Amabile letošní akademii zahajoval. Na úplný závěr vystoupil sbor gymnázia pod vedením Mgr. Aleny Lelkové se 4 vánočními písněmi.

Všichni zúčastnění „lidští mravenci“ rozhodně nelitovali své účasti v roli diváků či přímo vystupujících. Kromě krásného předvánočního dušepohlazení je může hřát též následující skutečnost:

Část výtěžku vánoční akademie  (bylo vybráno přes 10 000 Kč) připadne hořickému hospicu DUHA a druhá část nadačnímu fondu For Help (pomoc autistickým dětem).

Příští rok v době adventní se těšíme zase na shledanou při další akademii.

Fotografie z akademie si můžete prohlédnout v naší fotogalerii: