Exkurze do Liberecké IQLANDIE se uskutečnila v úterý 14. března 2023. Studentky z 1. a 2. A měly možnost poznat unikátní zábavně naučné centrum pro děti a mládež.

V rozsáhlých tematicky členěných expozicích se nachází velké množství interaktivních exponátů, které prostřednictvím her a experimentů podporují dětskou zvídavost a představivost, umožňují dětem prakticky si vyzkoušet řadu fyzikálních experimentů, fungování smyslů, vlastnosti materiálů. Cílem všeho je ukázat, že i věda může být zábavná.

Děvčata také absolvovala dvouhodinovou dílnu, kde je odborná lektorka iQ centra seznámila s aktivitami, které mohou využít při práci s dětmi v MŠ a ŠD. Vše si samozřejmě prakticky vyzkoušela.