Skončilo školní kolo Fyzikální olympiády kategorií E a F. Ve školním kole řeší soutěžící 7 úloh, z toho jednu experimentální a podmínkou postupu do okresního kola je vyřešit úspěšně alespoň 5 úloh. Tuto podmínku splnily v kvartě (kategorie E) Madlen Hanušová (vynikajícím výsledkem 62 bodů ze 70 možných) a Žaneta Prausová. V tercii (kategorie F) byli úspěšní Martin Kalenský a Hana Fialová. Okresní kolo proběhne 22. března v Hořicích a našim zástupcům budeme držet palce.

Fyzikální olympiáda nadále pokračuje v kategoriích D, C, B (kvinta až septima resp. 1.G až 3.G) a 25. dubna pořádá naše škola premiérové okresní kolo v kategorii G (sekunda).

RNDr. Josef Křeček