Milí studenti,

v pondělí 6. 2. 2023 se uskuteční druhé představení Klicperova divadla letošního školního roku v rámci studentského předplatného. Pojedeme na představení Orestés

Odjezd od školy bude tradičně ve 13.20 hodin, studenti končí výuku po 5. vyučovací hodině. Představení začíná ve 14.30 hodin a návrat je plánován po 18. hodině. Bližší informace najdete ve vitríně vedle školní knihovny. O případné neúčasti informujte vaše učitele českého jazyka nebo přímo mě. 

 Š. Horáková