Naši primáni v pondělí 9. 5. završili svoji několikaměsíční práci jak v hodinách
českého jazyka, tak i v individuální domácí přípravě. Společně absolvovali on-
line kolo čtenářské soutěže Souboj čtenářů, které proběhlo po celé České
republice a organizuje jej tým lidí kolem webových stránek Rosteme s knihou.
Snaží se vrátit dětem zážitek z vlastní četby.
Projekt není nějak složitě uspořádán, jde vlastně jen o to, že škola, která se do
soutěže přihlásí, zakoupí do své školní knihovny pro soutěž vybrané tituly. Ty se
potom rozdělí do skupin mezi žáky, kteří vytvoří „čtenářské týmy“. V závěru se
celá třída sejde v počítačové učebně a děti společně odpovídají na online otázky
o konkrétních knihách.
Bylo nutné se naučit číst knihu s tužkou v ruce, založit si poznámkový sešitek a
všímat si při četbě i těch nejmenších detailů, autora, ilustrací… A o tom, že děti
půlhodinová online práce donutila ke spolupráci, nemůže skutečně nikdo
pochybovat.
Jestli se primáni probojují do celostátního kola, není teď až tak důležité.
Důležitější bylo to, že si to všichni i s paní třídní Veronikou Kolátorovou
v pondělí pořádně užili!!!

Šárka Horáková