S účtárnou školy bylo domluveno, že peníze na zaplacení zájezdu do Berlína je možné posílat na účet, který byl pro tuto akci zřízen. Je možné poslat celou částku (3.800,- Kč) nebo do 13. 4. 2022 poslat 2.000,- Kč a do 9. 5. 2022 pak zbývající částku (1.800,- Kč). Pokud zaplatíte tímto způsobem, žák to oznámí vyučujícím německého jazyka.

Číslo účtu: 423 040 207 / 0100

v. s.: 222

Zpráva příjemce: Jméno a příjmení žáka