Blanka Čílová a Dan Polman, dvě významné novopacké osobnosti, hlavní hrdinka románu Holka statečná a autor textu vážili cestu za letošními maturanty gymnázia a představili jim výsledek tříleté spolupráce: román, jemuž se mj. dostane velké pocty a bude zanedlouho slavnostně pokřtěn na půdě Senátu České republiky.

Příběh Blanky Čílové je čtvrťákům a oktavánům po právu načrtnut jako cesta statečné dívky a ženy, bojovnice za demokratické ideály. Slovo si na střídačku berou oba návštěvníci, všichni posloucháme s nebývalým zájmem. Na tvářích posluchačů vidíme krom zájmu také úsměvy. Svěží vítr do předzkouškového maratonu přináší jak Blančiny vzpomínky a milé komentáře, vše plné srdečnosti a vstřícnosti, tak Danovo doplňování některých detailů.

Beseda končí neuvěřitelně: hlavní hrdinové, jimž děkujeme a vděčíme za nejedno zamyšlení, se obrací na své posluchačstvo a naprosto přirozeně předávají štafetu dál mj. i těmito slovy:

Přátelé, my vám fandíme!

Děkujeme, že se vzděláváte, je to to nejcennější, co můžete pro demokracii udělat.