Odpoledne 13. prosince se chodby gymnázia proměnily v lidské mraveniště. Konaly se tradiční vánoční trhy, na kterých jste si mohli zakoupit vše od palačinek přes vánoční výzdobu po oblečení.

Poté se všichni přesunuli do auly, v níž se po úvodním slovu pana ředitele rozeběhl více než dvouhodinový kulturní program. Rodiče i ostatní návštěvníci mohli na vlastní oči vidět téměř dvacítku velmi zdařilých hudebních, tanečních i dramatických vystoupení nejen svých ratolestí, ale i obou školních sborů, které vždy ocenili bouřlivým potleskem.

Kulturní program skončil po půl osmé a všichni odešli domů s pocitem příjemně stráveného večera.