Milí soutěžící Přírodovědné ligy,

v zadání 5. kola (které jsem mimochodem připravoval již na podzim loňského roku) jsem při vyhodnocování prvních došlých řešení narazil na chyby v zadání úkolu č. 2, konkrétně bodu c). Zadání jednak bylo nejednoznačné, jednak obsahovalo chybný číselný údaj.

Nyní je již zadání v pořádku. Soutěžící, kteří již svá řešení ve dnech 9. – 10. února odevzdali, mají možnost dodat řešení úkolu 2 c) zpětně až do konce kola (21. 2. 2023) s tím, že jim zůstane zachována rychlostní prémie podle data odevzdání původního řešení (jde celkem o 5 soutěžících). Opravené zadání je již na stránce https://gymnp.cz/ostatni/prirodovedna-liga/zadani-uloh/.

Vedení naší Přírodovědné ligy se vám tímto mými ústy omlouvá za politováníhodné nedopatření, ke kterému dochází nejvýše jednou za 19 let :). Budeme rádi, když zachováte věrnost Přírodovědné lize a se zadáním 5. kola se statečně vypořádáte.

RNDr. Josef Křeček, koordinátor Přírodovědné ligy