Žáci 2.A a 3.A si druhý červnový týden užili hudební workshopy, které pro ně pozvaní lektoři postavili přímo na míru.

V pondělí 5. června 2023 pod vedením Mgr. Jakuba Kacara, DiS. kolektivně muzicírovala třída 3.A. V rámci workshopu žáci na vlastní kůži vyzkoušeli pestrou škálu hudebních aktivit a her, které mohou vyžít při další práci v MŠ, ŠD i při volnočasových aktivitách. Žáci pracovali s boomwhackery, využívali hudební podklady a rozvíjeli tak schopnost týmové spolupráce i aktivního odpočinku.

Ve čtvrtek 8. června 2023 se třídou 2.A pracovala prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc. Tématem hudební dílny byly poslechové činnosti. Paní profesorka k jejich představení využila práci se dvěma hudebními pohádkami, hudební zvukomalbu i prstohrátky.

Oba lektoři nabídli k uvedeným tématům i hudební materiál a hudební publikace. 

Odměnou pro všechny aktivní účastníky obou workshopů bylo získání osvědčení.