Na základě nabídky, kterou jsme obdrželi od našeho bývalého studenta a vítěze 7. ročníku Přírodovědné ligy Pavla Brodského, byla účastníkům letošního ročníku soutěže nabídnuta exkurze do firmy inAero s. r. o. v Praze včetně možnosti zalétat si na leteckém simulátoru letounu Turbolet L 410. Nabídka se setkala se značným ohlasem a tak exkurze Přírodovědné ligy na jaře bude letecká. Na exkurzi se nominují soutěžící s 200 a více body po 5. kole, nejvýše však v počtu 36 – to je maximální kapacita uvažovaných 3 hodin leteckého simulátoru. Byly už také upřesněny termíny exkurze pro úspěšné účastníky „covidových“ ročníků 2019/2020 a 2020/2021 a termín finále letošního ročníku ligy – tzv. Přírodovědné ligy mistrů.

Harmonogram zbytku letošního soutěžního ročníku tedy vypadá takto:

3. kolo (aktuálně probíhá)2.11. – 15.11. 2022
4. kolo23.11. – 6. 12. 2022
Dlouhodobá úloha (aktuálně probíhá)10. 2022 –
30. 11. 2022
5. kolo8.2. – 21.2. 2023
Finále – Přírodovědná liga mistrů15. 3. 2023
Exkurze 2023 (inAero s. r. o. Praha, letecký simulátor)10. 5. 2023
Exkurze pro úspěšné účastníky ročníků 2019/2020 a 2020/2021 (Hvězdárna Jičín) 17. 4. 2023