V rámci Světového dne vody uskutečnila třída tercie ve čtvrtek 21. 3. 2024 exkurzi do ČOV ve Staré Pace.

Způsob přepravy byl zvolen kombinovaný. V 12:23 vlakem ze zastávky Nová Paka – město, pro zpáteční cestu byla zvolena varianta pěšího přesunu.

Žáci byli před exkurzí poučeni o chování a bezpečnosti a ochraně zdraví, přičemž se vycházelo jednak ze školního řádu a rovněž z řádu poskytnutého firmou Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín (VOS), která je majitelem zmíněné ČOV.

Ve 12:15 jsme vyrazili na vlakovou zastávku Nová Paka – město. A přesně ve 12:23 už jsme cestovali vlakem směr Stará Paka. Následně jsme pěšky dorazili do ČOV ve Staré Pace. Nejprve jsme odevzdali podepsané dokumenty o pravidlech chování v areálu ČOV, načež každý obdržel leták s podstatnými informacemi o ČOV a propagační leták „Co nepatří do kanalizace“.

Třídy se ujali dva pracovníci ČOV a provedli nás funkcí ČOV od místa, kde vtéká špinavá voda z kanalizace, až po místo, kde vyčištěná voda opouští objekt a je vypouštěna zpět do koryta potoka Olešky. Dozvěděli jsme se i různé zajímavosti a bylo zodpovězeno i několik dotazů.

Celá exkurze trvala zhruba půl hodiny a lze ji hodnotit jako velmi zajímavou. Na závěr žáci obdrželi reklamní předměty a mohli si načíst QR kód s informacemi on-line soutěže o voucher na plavání v bazénu v Jičíně/ Hořicích.

Mgr. Petra Lorenzová