Až do úterý 26. 10. můžete posílat svá řešení druhého kola Přírodovědné ligy. Přitom průběžně pokračuje Dlouhodobá praktická úloha, přístroj pro měření UV indexu je k zapůjčení v kabinetě č. 16. Zadání 2. kola i praktické úlohy najdete na https://gymnp.cz/ostatni/prirodovedna-liga/zadani-uloh/ .