Po roční pauze se opět vrací oblíbená soutěž v piškvorkách. Pod názvem pIšQworky 2023 – Mistrovství škol v piškvorkách ho již popatnácté pořádá spolek Student Cyber Games.

I v letošním roce je soutěž rozdělena na kategorie ZŠ a SŠ. Soutěžící v kategorii ZŠ (u nás prima až kvarta) musí vytvořit tříčlenný tým, pro kategorii SŠ má tým členů pět. Za každou kategorii může škola poslat do bojů až čtyři týmy.

Takže co je nyní třeba vykonat? Oslov kamarády a vytvoř buď tříčlenný tým (prima až kvarta) nebo pětičlenný tým (ostatní třídy), pojmenuj ho a vše pošli na e-mail panu profesorovi Tomáši Dočekalovi, a to do pátku 13. 10. 2023. Je třeba počítat s tím, že každý tým musí zaplatit startovné, které činí za jeden tým 300 Kč (u kategorie ZŠ 180 korun), čili 60 korun na jednoho.

Veškeré informace získáš na webu soutěže https://pisqworky.cz/

Piškvorkám zdar!!